Evacuarea fumului: reglementari privind constructia cosurilor de fum in condominii, case private, sobe fara cos de fum

Descărcarea de fum este cel mai important factor de luat în considerare atunci când se cumpără o soluție pentru încălzire: cunoașterea reglementărilor, posibilitățile de instalare a unui coș de fum în funcție de locuință este necesară pentru a asigura o descărcare de fum în conformitate cu standardele in vigoare.

Evacuarea fumului unei sobe pe peleti sau a unei sobe pe lemne este unul dintre cei mai importanți factori de luat în considerare atunci când alegeți să cumpărați orice tip de soluție pentru încălzirea locuinței. Din acest motiv, este necesar să se cunoască în avans reglementările care consacră în mod specific obligațiile legale pentru cei care cumpără orice altă sobă, șemineu sau aparat de încălzire care are nevoie de o evacuare de fum.

Cunoașterea legislației privind evacuarea fumului înseamnă, de asemenea, cunoașterea diferitelor posibilități de instalare a coșului de fum, a obligațiilor de evacuare a fumului, a tipului de locuință în care acesta poate fi instalat și în cazul în care nu, și din nou, înseamnă cunoașterea condițiilor în care nu există o locuință privată, ci a unor structuri sau condominii cu două familii, în care reglementarea acestora se aplică mai presus de toate celelalte dispoziții.

 STANDARDUL UNI 10683 PENTRU EVACUAREA GAZELOR ARSE

 Pentru a instala o sobă, obligațiile legale menționate mai jos sunt cuprinse în UNI 10683 și, în special, modalitățile suplimentare de eliminare:

 • montarea canalelor de fum. Intervenția trebuie efectuată pentru a asigura etanșeitatea fumului și pentru a limita formarea condensului care altfel ar merge spre sistemul de încălzire, deteriorându-l și provocând reducerea arderii și a eficienței energetice;
 • fiecare tip de canal de fum trebuie să fie departe tinut de produsele de ardere și condens și, în cazul în care trec în exteriorul camerei în care sunt instalate, trebuie neapărat să fie supuse unei izolații;
 • În cazul unui șemineu, în care descărcarea de fum este in tavan sau perete non-coaxial, orice schimbare în direcția de evacuare trebuie să se facă cu utilizarea coatelor deschise nu mai mult de 45 de grade;

CARACTERISTICILE GAZELOR ARSE CONFORM STANDARDULUI  UNI 10683

 Pe lângă dispozițiile enumerate mai sus, evacuarea directă a fumului trebuie asigurată pe un acoperiș, iar conducta cosului de fum trebuie să aibă caracteristicile prevăzute de UNI 10683, în cazul în care are:

 • evacuarea vaporilor trebuie să fie strâns ținută de produsele de ardere generate de sistemul de încălzire;
 • Acesta trebuie să fie complet impermeabil și izolat corespunzător  în conformitate cu condițiile de utilizare și standardul UNI 9615;
 • Acesta trebuie să fie construit din materiale de înaltă performanță rezistente la temperaturi ridicate, solicitări mecanice și mai ales la acțiunea produselor de ardere și condens generate.

DISTANTELE DE SECURITATE SI MASURILE DE EVACUARE A FUMULUI IN CONFORMITATE CU STANDARDUL UNI 10683

 Evacuarea fumului trebuie să aibă, de asemenea, alte caracteristici care se referă la distanțe, măsurători și intervenții necesare înainte de instalare, astfel:

 • descărcarea de fum trebuie să aibă un model vertical cu posibile abateri la axa care să nu depășească 45 de grade – după s-a menționat mai sus;
 • trebuie să fie distanțată fata de materialele combustibile sau inflamabile prin construirea unui spațiu de aer sau a unei intervenții de izolare termică;
 • să aibă o secțiune interioară, mai bună dacă este de formă circulară, în timp ce dacă secțiunile sunt pătrate sau dreptunghiulare, acestea trebuie să aibă colțuri rotunjite cu o rază de cel puțin 20 mm;
 • să aibă secțiunile dreptunghiulare cu un raport maxim de 1,5 laturi;
 • să aibă o secțiune interioară constantă, liberă și independentă.

STUDIU DE CAZ: INSTALAREA UNUI COS DE FUM  PRIVAT IN APARTAMENT

Locuiți într-o clădire de apartamente și solicitați posibilitatea de a instala un coș de fum privat (cu un diametru maxim de 10 cm) pentru instalarea unei sobe pe peleți în casa dvs, ceea ce face clara responsabilitatea proprietarului.

Mai multe informații:

Soba pe peleți trebuie să fie instalată la ultimul etaj al clădirii de apartamente, cu un acoperiș practic (utilizare comună);

Instalarea unei sobe pe peleți cu cererea de instalare sau construcție a unui coș de fum privat NU ar trebui să fie condiționată de acceptarea ansamblului de condominii. Cu toate acestea, în acest caz, nu există nici o reglementare de condominiu la care se poate apela.

De asemenea, este necesar să se depună o DIA (declarație de inițiere a activităților) la municipalitatea de reședință.

PENTRU CE LUCRARI NU ESTE NEVOIE DE ACORDUL CONDOMINIULUI?

În conformitate cu legislația actuală, condominiul NU are nevoie de consimțământ pentru construcția lucrărilor:

 • condominiu unic are titlul de a efectua lucrări,, dar este legitim să emită permisiunea de a construi o lucrare în serviciul casei sale și situat in perimetrului clădirii comune în conformitate cu ceea ce a fost clarificat de către Curtea Supremă cu hotărârea 6341/ 2000.  Din acest motiv, crearea unui coș de fum, esențial pentru evacuarea fumului, este, de asemenea, legala.

În plus, potrivit art. 1102 din Codul civil:

 • instalarea unui coș de fum în aderență, susținerea sau blocarea în peretele perimetrului unei clădiri, de către un condominiu trebuie considerată activitate legală în cadrul utilizării lucrului comun și, ca atare, nu necesită nici interogarea sau consimțământul celorlalte apartamente;
 • fiecare condominiu are dreptul de a utiliza părțile comune, fără a solicita permisiunea de la apartament, cu excepția cazului în care regulamentul condominiu interzice în mod expres anumite cazuri.